indhold

Referat från Pest & Disease-möte 2016 i Sverige

Betodlaren nr. 1 2017 - Åsa Olsson og Anne Lisbet Hansen

Konklusion

I september 2016 var NBR värd för möte med IIRBs (International Institute for Sugar Beet Research) arbetsgrupp för skadedjur och sjukdomar “Pest and diseases”. Inte mindre än 29 deltagare från åtta länder deltog. Det var två intressanta och fullspäckade dagar med nya och intressanta resultat kring sjukdomar på sockerbetor.