indhold

Resistensläget för bladsvampar

Konklusion

Tåget har inte gått. Resistenssituationen för bladsvampar i sockerbetor är än så länge inte alarmerande för de vanligast förekommande arterna i den svenska odlingen. Hos betmjöldagg hittas dock resistens i både Sverige och Danmark och går vi söderut i Europa är resistenssituationen för Cercospora ansträngd.