indhold

Resistensundersøgelse af meldug og Ramularia i sukkerroer

Anne Lisbet Hansen
443-2014

Konklusion

Undersøgelse af meldug indsamlet fra fem danske og fem svenske marker udviste betydelig følsomhed overfor strobilurinet pyraclostrobin i Comet og azolet epoxiconazol i Opus. Der er ikke indikationer på resistensdannelse mod fungiciderne.

Conclusion

Examination of powdery mildew (Erysiphe betae) collected from five Danish and five Swedish fields showed considerable sensitivity to the strobilurin pyraclostrobin in Comet and the azole epoxiconazole in Opus. The is no indications of resistance to these fungicides.

Følsomhed overfor strobilurin og azol i bedemeldug

I samarbejde med NBR Nordic Beet Research blev der udført fungicidresistenstests i bedemeldug (Erysiphe betae) i 2014. I et semifieldforsøg blev sukkerroeplanter (sort: Julietta, KWS) smittet med 5 danske og 5 svenske isolater (tabel 1). Fra hver lokalitet blev 9 planter smittet med meldug. Dagen efter smitten blev tre planter, hver inficeret med meldug sprøjtet med henholdsvis 0,5 l ha-1 Comet (pyraclostrobin) og Opus (epoxiconazole), mens 3 planter forblev ubehandlet. Planterne stod under semifieldforhold og blev set efter for begyndende symptomer ugentligt. Alle meldug isolater udviste betydelig følsomhed overfor strobilurinet Comet og azolet Opus (tabel 2).

Tabel 1. Lokaliteter hvor meldug er indsamlet fra august 2014.

Danske prøver Svenske prøver
1. Østlolland, Sort: Pasteur; 0,4 l ha-1 Opera          6. Lönnstorp;  behandlet
2. Sydsjælland, Sort: Doblo; 0,5 l ha-1 Opera          7. Gørdsköbing; ubehandlet
3. Sydfalster, Sort: Doblo; 0,5 l ha-1 Opera          8. Gärasköbing; behandlet
4. Møn, Sort: Lombok; 0,5 l ha-1 Opera          9. Ö. Sönnarslöv; ubehandlet
5. Sjælland, Sort: Jollina KWS; 0,45 l ha-1 Opera        10. Ö. Sönnarslöv; behandlet

Tabel 2 Angrebsstyrke af meldug på kunstigt smittet sukkerroerplanter. Ti isolater jævnfør tabel 1 er undersøgt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ubehandlet  +  +  +  +  +++  +++  ++  +  ++  ++
Comet 0,5  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –
Opus 0,5  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –