indhold

Resistensundersøgelser i meldug

443-2019 Anne Lisbet Hansen, NBR

Konklusion

Meldug opsamlet fra 14 lokaliteter 2019 er testet for forekomst af strobilurinresistens. Meldug fra to danske og to svenske lokaliteter viser tegn på strobilurinresistens i semi-field forsøg og i molekylær analyse. Disse resultater og tidligere undersøgelser (Heick et al. 2019) viser, at strobilurinresistens i bedemeldug findes i Danmark og Sverige. Indtil videre er der ikke set en nedsat effekt af strobiluriner i marken pga. resistens. Det anbefales, at man vælger fungicider med forskellig virkemekanisme, når man planlægger sin sprøjteplan til bekæmpelse af svampesygdomme i roer for at undgå spredning af resistens.

Conclusion

Powdery mildew samples from Denmark and Sweden were tested for strobilurin resistance in 2019. Two samples from Denmark and two samples from Sweden were tested positive for strobilurin resistance in a trial under controlled conditions. All four samples harbored point mutation G143A, which has been associated with strobilurin resistance.