indhold

Resistensundersøgelser i meldug

443-2018 Anne Lisbet Hansen

Konklusion

Meldug opsamlet fra 10 lokaliteter 2018 er testet for forekomst af strobilurinresistens. Meldug fra én svensk lokalitet viser tegn på mulig strobilurinresistens.

Conclusion

Powdery mildew samples from Denmark and Sweden were tested for strobilurin resistance in 2018. One sample from Sweden showed potential strobilurin resistance.