indhold

Resultater fra forsøg med økologiske sukkerroer 2017-2021

Otto Nielsen, NBR
ON_SNR1-2022

Konklusion

Dyrkning af økologiske sukkerroer blev efter en mangeårig pause genoptaget igen i 2017. I forbindelse med dette blev der sideløbende gennemført forsøg indenfor området og i perioden 2018-2021 har en stor del af disse aktiviteter været delfinansieret af GUDP-projektet ”Økologiske Sukkerroer”. Projektet havde deltagelse af AU-Flakkebjerg, Frank Poulsen Engineering, Mertz A/S, VKST, SEGES, Nordic Sugar og NBR.
I denne artikel bringes nogle af hovedresultaterne fra forsøgene, mens en mere omfattende gennemgang kan findes i NBR-rapporter og i mindre omfang i ”Oversigt over Landsforsøgene, som udgives af SEGES. Derudover præsenteres en opsummering af resultater og erfaringer i videoer, som i den kommende tid bliver tilgængelige og herunder en videobaseret dyrkningsvejledning, som blev præsenteret i sidste nummer af Sukkerroe-nyt (nr. 4, 2021).