indhold

Resultater fra spildundersøgelse 2013 – betydning af optagningshastighed og optagermærke

Otto Nielsen

Konklusion

I efteråret 2013 gennemførtes en spildundersøgelse hos 25 dyrkere med henblik på at få et vurdering af omfanget af spild ved optagning af sukkerroer. Resultatet har i første omgang værdi for den enkelte dyrker, idet omfanget af spild og dets fordeling på rodspidser, aftopning samt tabte og uoptagne roer kortlægges. Endvidere kan dyrkeren sammenligne sig med andre for at vurdere om omfanget af spild ligger indenfor hvad der er praktisk muligt. Et overblik over resultaterne er givet i årets beretning fra NBR og er endvidere tilgængelig som en selvstændig rapport på NBR’s hjemmeside.

I denne artikel fokuseres på mængden af spildte eller uoptagne roer i marken. Denne form for spild er ofte skjult og kan kun kvantificeres hvis en del af jorden gennemsøges. I spildundersøgelsen blev fire arealer á 60 kvadratmeter undersøgt på hver lokalitet. Dette skete typisk ved at arealet blev gennemharvet tre gange, hvor jorden blev gennemrodet med håndredskab efter hver harvning. Denne del af spildundersøgelsen tager 1-2 timer for to personer at gennemføre. Det fundne materiale opdeles i små roer (45-60 mm i diameter), store roer (>60 mm i diameter), roedele samt uoptagne roer. Årsagen til uoptagne roer skyldes oftest en for lav arbejdsdybde, mens spild af hele roer for eksempel kan skyldes slid eller fejl på optageren.