indhold

Rikard Andersson – ny medarbejder hos NBR

Desirèe Börjesdotter
DB_SNR1-2021

Konklusion

Den 1. februar startede Rikard som projektledere på NBR med ansvar for at tilpasse præcisionsdyrkning til sukkerroerne. Han er agronom med lang erfaring som konsulent ved HIR Skåne.

Det er en ny position med formål at udvikle og øge bruget af pladstilpassede dyrkningsindsatser i relation til sukkerroerne i sædskiftet. Præcisionsdyrkning er et begreb som kan omfatte rigtigt meget men også i roerne er målsætningen at lave de rigtige ting, på den rigtige del af marken ved den rigtige tidspunkt.