indhold

Roer med Force – aktuelle bekæmpelsestærskler

Anne Lisbet Hansen
ALH_SRN2-2020

Konklusion

Ved dyrkning af roer bejdset med Force skal der i kommende sæson holdes øje med angreb af skadedyr. Det bliver vigtigt at observere i egen mark, at følge den ugentlige monitering/varsling samt at anvende aktuelle bekæmpelsestærskler. Det tilrådes at være tilbageholdende med sprøjtninger med Karate og Lamdex.