indhold

Runkelroebiller, Gaucho eller ej

Anne Lisbet Hansen og Desirée Börjesdotter
ALH_DB_SRN1-2020

Konklusion

I skrivende stund er der ikke givet endelig meddelelse fra Miljøstyrelsen, hvorvidt dispensation til bejdsning med Gaucho i sukkerroer bliver godkendt i 2020. Hvis der gives dispensation til anvendelse af Gaucho vil der kun undtagelsesvist være behov for yderligere insektsprøjtninger. Hvis der ikke gives dispensation til Gaucho er der en ny situation i marken, hvor man som dyrker gennem sæsonen, skal følge forekomsten af skadeinsekter i marken og nøje følge insektmonitoreringen i sit område. Forsøgsresultater i 2019 viser, at når det gælder angreb af runkelroebiller medfører bejdsning med Gaucho og Force begge en effektiv bekæmpelse af runkelroebiller og deraf øgning af plantebestanden.

I