indhold

Så är året igång

Betodlaren 1-2018 Desirée Börjesdotter

Konklusion

Det är sista veckan i februari och vi har sått vårt första stocklöpningsförsök 2018. Det fungerade riktigt bra att få bruk på sandjorden, men meteorologerna lovar en veckas riktigt kall väderlek. Så planen är att så igen om cirka en vecka för att lära mer om kylans betydelse.