indhold

Så- og høstkvalitet / Sowing and harvest quality

Otto Nielsen
634-2017 Otto Nielsen

Konklusion

For alle de undersøgte såmaskiners vedkommende sås en faldende såkvalitet for øget såhastighed. Dette påvirkede i varierende grad planteres fremspiring, udbytter og spild ved høst.

Conclusion

The general trend was a decreasing sowing quality with increased drilling speed. This affected in variable degree plant emergence, yield and harvest losses.