indhold

Så undviker du stocklöpare med rätt sortval och sådjup

Betodlaren 4-2017 Joakim Ekelöf

Konklusion

Gamla sorter i topp men banbrytande resultat i årets stocklöpningsförsök. Många har nog inte reflekterat så mycket över stocklöpare i år då det blev en sen och utdragen sådd. Men i försöken vajade stockarna tätt vilket gör att vi kan bjuda på spännande läsning för dig här i Betodlaren.