indhold

Sædskifteforsøg

710 2004-2016 Jens Nyholm Thomsen/Otto Nielsen

Konklusion

I 203 er der etableret et fastliggende sædskifteforsøg på Sofiehøj ved Holeby. Det indeholder undersøgelse af forskellige intervaller imellem roeafgrøden, forskellige efterafgrøder, forskellig gødning til efterafgrøder samt sammenligning af ikke nematodtolerant sort mod og nematodtolerant sort. De forskellige sædskifter tager udgangspunkt i et sædskifte med roer – byg – hvede – hvede sammenlignet med et typisk dansk sædskifte med roer – byg – hvede og forskellige efterafgrøder. Der er høstet udbytte i alle afgrøder og udbyttetrenden er sammenlignet.

Med henblik på at forøge udbytte og stabilitet af hele sædskiftet, herunder roerne foreslås, at andet-års hvede udskiftes med en ottendedel raps og en ottendedel alternativ afgrøde eventuelt byg for at forøge det samlede udbytte af det fireårige sædskifte. Foruden at undgå andet-års hvede vil det antageligt også betyde en forøgelse af roeudbyttet, såfremt raps placere efter hvede og før en nematodtolerant roesort således: Roer (NT) – Byg – Hvede – (½ raps, ½ alternativ (f.eks. byg).