indhold

Säkra betans växtnäringsbehov

Betodlaren nr. 1 2017 - Joakim Ekelöf

Konklusion

Flytande fosforgödning som tillförs i såfrån har testats under två år. Resultaten visar på blygsamma skördeeffekter av produkten, speciellt om den tilförs utöver den befintliga gödslingsstrategin. Radmyllning visar dock fortsatt starka effekter och vi närmar oss svaret på frågan “Varför?”.