indhold

Sammenligning af to strategier til dyrkning af økologiske sukkerroer

949-2019 Otto Nielsen, NBR

Konklusion

Dyrkernes/forsøgsværternes dyrkningsstrategi gav det højeste sukkerudbytte, men til gengæld anvendtes i gennemsnit mere tid på manuel lugning end i projektets (NBR mfl.) strategi.

Conclusion

The strategy chosen by the growers resulted in higher sugar yield, but more time was – on average – spend on manual weed control compared to the project’s strategy (NBR and others).