indhold

SBU-rapport från 1988 inom området jordbearbetning, sådd och plantetablering

SBU-rapport

Konklusion

Inom området jordbearbetning, sådd och plantetablering utfördes 1988 en studie kring jordflyktsförebyggande åtgärder, provning av såmaskiner, plantetablering – såbäddsprofil – insektsbekämpning samt mekanisk skorpbrytning. Resultaten kan du läsa mer om i bifogad fil.