indhold

SBU-rapport från 1988 inom området ogräsbekämpning

SBU-rapport

Konklusion

Inom området ogräsbekämpning utfördes 1988 en studie kring ogräsbekämpning – mångkomponentblandningar samt ogräsbekämpning – radrensning – bredsprutning. Resultaten kan du läsa mer om i bifogad fil.