indhold

SBU-rapport från 1988 inom området sjukdomar och skadedjur

SBU-rapport

Konklusion

Inom området sjukdomar och skadedjur utfördes 1988 en studie kring kombinationseffekter av svampar och skadedjur, bekämpning av clivina fossor, bekämpningströskel, betbladlus, tripsens betydelse, bekämpning av mjöldagg, betydelse av och åtgärder mot ramularia, IIRB-försök, förekomst av jordboende skadedjur – inverkan av skörderestbehandling samt undersökning av fält i avseende på skadedjur och parasitsvampar där ärter och raps varit förfrukt. Resultaten kan du läsa mer om i bifogad fil.