indhold

SBU-rapport från 1988 inom området sortförsök

SBU-rapport

Konklusion

Inom området sortförsök utfördes 1988 en studie kring sortförsök samt praktisk sortförsök. Resultaten kan du läsa mer om i bifogad fil.