indhold

SBU-rapport från 1989 del 1 inom området sjukdomar och skadedjur

SBU-rapport

Konklusion

Inom området sjukdomar och skadedjur utfördes 1989 en studie kring kombinationseffekter av svampar och skadedjur, bekämpning av clivina fossor samt bekämpningströskel, betbladlus. Resultaten kan du läsa mer om i bifogad fil.