indhold

SBU-rapport från 1989 del 2 inom området sjukdomar och skadedjur

SBU-rapport

Konklusion

Inom området sjukdomar och skadedjur utfördes 1989 en studie kring tripsens betydelse, bekämpning av mjöldagg, IIRB-försök – betning mot uppkomstskadegörare, förekomst av jordboende skadedjur – inverkan av skörderestbehandling, undersökning av fält i avseende på skadedjur och parasitsvampar där ärter och raps varit förfrukt samt skördepåverkan av virusgulsot. Resultaten kan du läsa mer om i bifogad fil.