indhold

SBU-rapport från 1989 inom området jordbearbetning, sådd och plantetablering

SBU-rapport

Konklusion

Inom området jordbearbetning, sådd och plantetablering utfördes 1989 en studie kring jordflyktsförebyggande åtgärder – direktsådd, tiltpackning – höstbearbetning, plantetablering – såbäddsprofil – insektbekämpning, pålimmade slitämnen på såbillar samt provning av såmaskiner. Resultaten kan du läsa mer om i bifogad fil.