indhold

SBU-rapport från 1989 inom området ogräsbekämpning

SBU-rapport

Konklusion

Inom området ogräsbekämpning utfördes 1989 en studie kring ogräsbekämpning – mångkomponentblandningar, bandsprutning – radrensning – bredsprutning samt preparatdos, oljemängd och behandlingstidpunkt under dygnet – dess betydelse för effekten. Resultaten kan du läsa mer om i bifogad fil.