indhold

SBU-rapport från 1989 inom området skörd och lagring

SBU-rapport

Konklusion

Inom området skörd och lagring utfördes 1989 en studie kring skördetidsförsök samt spill- och jordhaltsundersökning. Resultaten kan du läsa mer om i bifogad fil.