indhold

SBU-rapport från 1989 inom området sortförsök

SBU-rapport

Konklusion

Inom området sortförsök utfördes 1989 en studie kring allmän sortprovning, praktiska sortförsök I + II samt jämförelse försöksfrö – bruksfrö. Resultaten kan du läsa mer om i bifogad fil.