indhold

SBU-rapport från 1990 del 1 inom området ogräsbekämpning

SBU-rapport

Konklusion

Inom området ogräsbekämpning utfördes 1990 en studie kring ogräsbekämpning – mångkomponentblandningar och bandsprutning – radrensning – bredsprutning. Resultaten kan du läsa mer om i bifogad fil.