indhold

SBU-rapport från 1990 del 2 inom området ogräsbekämpning

SBU-rapport

Konklusion

Inom området ogräsbekämpning utfördes 1990 en studie kring preparatdos, oljemängd och behandlingstidpunkt under dygnet – dess betydelse för effekten samt bekämpning av övervintrande våtarv. Resultaten kan du läsa mer om i bifogad fil.