indhold

SBU-rapport från 1990 del 2 inom området växtnäring

SBU-rapport

Konklusion

Inom området växtnäring utfördes 1990 en studie kring fastgödsel till sockerbetor samt flytgödsel till sockerbetor. Resultaten kan du läsa mer om i bifogad fil.