indhold

SBU-rapport från 1990 inom området jordbearbetning, sådd och plantetablering

SBU-rapport

Konklusion

Inom området jordbearbetning, sådd och plantetablering utfördes 1990 en studie kring fånggröda före sockerbetor, hagelskador på tidigt stadium i sockerbetor samt provning av såmaskiner. Resultaten kan du läsa mer om i bifogad fil.