indhold

SBU-rapport från 1990 inom området sjukdomar och skadedjur

SBU-rapport

Konklusion

Inom området sjukdomar och skadedjur utfördes 1990 en studie kring betning mot skadeinsekter under uppkomstfasen, bekämpning av clivina fossor, betning mot skadesvampar under uppkomstfasen, bandsprutning mot betbladlöss, förekomst av och bekämpning mot virusgulsot, IIRB-försök – betning mot uppkomstskadegörare samt förekomst av jordboende skadedjur – inverkan av skörderestbehandling. Resultaten kan du läsa mer om i bifogad fil.