indhold

SBU-rapport från 1990 inom området sortförsök

SBU-rapport

Konklusion

Inom området sortförsök utfördes 1990 en studie kring allmän sortprovning, praktiska sortförsök samt sortprovning av bruksfrö. Resultaten kan du läsa mer om i bifogad fil.