indhold

SBU-rapport från 1991 del 1 inom området ogräsbekämpning

SBU-rapport

Konklusion

Inom området ogräsbekämpning utfördes 1991 en studie kring ogräsbekämpning – mångkomponentblandningar samt ogräsbekämpning – tidpunkt, olja, dos. Resultaten kan du läsa mer om i bifogad fil.