indhold

SBU-rapport från 1991 del 2 inom området ogräsbekämpning

SBU-rapport

Konklusion

Inom området ogräsbekämpning utfördes 1991 en studie kring herbicidpåverkan vid behandling av vindskadade betor, herbicidpåverkan vid behandling av hagelskadade betor, bandsprutning – radrensning – bredsprutning samt spåreffekter vid ogräsbekämpning. Resultaten kan du läsa mer om i bifogad fil.