indhold

SBU-rapport från 1991 del 2 inom området växtnäring

SBU-rapport

Konklusion

Inom området växtnäring utfördes 1991 en studie kring behovsanpassad natriumgödsling, fastgödsel till sockerbetor samt flytgödsel till sockerbetor. Resultaten kan du läsa mer om i bifogad fil.