indhold

SBU-rapport från 1991 del 3 inom området växtnäring

SBU-rapport

Konklusion

Inom området växtnäring utfördes 1991 en studie kring kväveinnehåll i marken efter vårens kraftiga regn samt kvadratnätundersökning på Ädelholm. Resultaten kan du läsa mer om i bifogad fil.