indhold

SBU-rapport från 1991 inom området jordbearbetning, sådd och plantetablering

SBU-rapport

Konklusion

Inom området jordbearbetning, sådd och plantetablering utfördes 1991 en studie kring optimal såbäddsberedning, fånggröda före sockerbetor samt hagelskador på tidigt stadium i sockerbetor. Resultaten kan du läsa mer om i bifogad fil.