indhold

SBU-rapport från 1991 inom området sjukdomar och skadedjur

SBU-rapport

Konklusion

Inom området sjukdomar och skadedjur utfördes 1991 en studie kring betning mot skadeinsekter under uppkomstfasen, betning mot skadesvampar under uppkomstfasen, behandling mot lilla betbaggen efter sådd, bandsprutning mot betbladlöss, minskad virusspridning genom betning, IIRB-försök – betning mot uppkomstskadegörare, förekomst av jordboende skadedjur – inverkan av skörderestbehandling samt kombinationseffekter av svampar och skadedjur. Resultaten kan du läsa mer om i bifogad fil.