indhold

SBU-rapport från 1991 inom området sortförsök

SBU-rapport

Konklusion

Inom området sortförsök utfördes 1991 en studie kring allmän sortprovning, praktiska sortförsök samt sort – kväve – skördetid. Resultaten kan du läsa mer om i bifogad fil.