indhold

SBU-rapport från 1992 del 1 inom området växtnäring

SBU-rapport

Konklusion

Inom området växtnäring utfördes 1992 en studie kring långliggande PK-försök, betblast – kväveeffekter i kommande gröda, radmyllning av NPK-mikro samt behovsanpassad mangangödsling. Resultaten kan du läsa mer om i bifogad fil.