indhold

SBU-rapport från 1992 del 2 inom området sjukdomar och skadedjur

SBU-rapport

Konklusion

Inom området sjukdomar och skadedjur utfördes 1992 en studie kring bandsprutning mot betbladlöss, minskad virusspridning genom betning samt IIRB-försök – betning mot uppkomstskadegörare. Resultaten kan du läsa mer om i bifogad fil.