indhold

SBU-rapport från 1992 del 2 inom området växtnäring

SBU-rapport

Konklusion

Inom området växtnäring utfördes 1992 en studie kring behovsanpassad natriumgödsling, bladgödsling i juni vid torka samt kvadratnätundersökning på Ädelholm. Resultaten kan du läsa mer om i bifogad fil.