indhold

SBU-rapport från 1992 inom området jordbearbetning, sådd och plantetablering

SBU-rapport

Konklusion

Inom området jordbearbetning, sådd och plantetablering utfördes 1992 en studie kring tidig start och tillväxt, fånggröda före sockerbetor samt hagelskador på tidigt stadium i sockerbetor. Resultaten kan du läsa mer om i bifogad fil.