indhold

SBU-rapport från 1992 inom området ogräsbekämpning

SBU-rapport

Konklusion

Inom området ogräsbekämpning utfördes 1992 en studie kring ogräsbekämpning – mångkomponentblandningar, ogräsbekämpning – tidpunkt, olja, dos samt sen bekämpning med stora ogräs. Resultaten kan du läsa mer om i bifogad fil.