indhold

SBU-rapport från 1992 del 1 inom området sjukdomar och skadedjur

SBU-rapport

Konklusion

Inom området sjukdomar och skadedjur utfördes 1992 en studie kring betning mot skadeinsekter under uppkomstfasen samt betning mot skadesvampar under uppkomstfasen. Resultaten kan du läsa mer om i bifogad fil.