indhold

SBU-rapport från 1993 inom området ogräsbekämpning

SBU-rapport

Konklusion

Inom området ogräsbekämpning utfördes 1993 en studie kring ogräsbekämpning – mångkomponentblandningar samt ogräsbekämpning – nya produkter och kombinationer. Resultaten kan du läsa mer om i bifogad fil.