indhold

SBU-rapport från 1993 inom området sjukdomar och skadedjur

SBU-rapport

Konklusion

Inom området sjukdomar och skadedjur utfördes 1993 en studie kring betning mot skadeinsekter under uppkomstfasen, betning mot skadeinsekter under uppkomstfasen, minskad virusspridning genom betning samt IIRB-försök – betning mot uppkomstskadegörare. Resultaten kan du läsa mer om i bifogad fil.