indhold

SBU-rapport från 1994 del 1 inom området växtnäring

SBU-rapport

Konklusion

Inom området växtnäring utfördes 1994 en studie kring långliggande PK-försök, gödslingsstrategi vid radmyllning, kvävebehov vid radmyllning, radmyllning efter sådd, praktisk provning – radmyllning efter sådd samt praktisk provning – rapidmyllning. Resultaten kan du läsa mer om i bifogad fil.