indhold

SBU-rapport från 1994 del 2 inom området sjukdomar och skadedjur

SBU-rapport

Konklusion

Inom området sjukdomar och skadedjur utfördes 1994 en studie kring skydd mot svampar under uppkomstfasen, praktisk provning – obetat frö, bladlusbekämpning med Aztec samt mjöldaggsbekämpning med svavel. Resultaten kan du läsa mer om i bifogad fil.