indhold

SBU-rapport från 1994 del 2 inom området växtnäring

SBU-rapport

Konklusion

Inom området växtnäring utfördes 1994 en studie kring praktisk provning – radmyllning med Tume samt plantsaftanalyser 1994. Resultaten kan du läsa mer om i bifogad fil.